Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_delete_{$this->post_type} ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
do_action( "rest_delete_{$this->post_type}", $post, $response, $request )
Parametry: (3)
  • (object) $post The deleted or trashed post.
    Wymagane: Tak
  • (WP_REST_Response) $response The response data.
    Wymagane: Tak
  • (WP_REST_Request) $request The request sent to the API.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires immediately after a single post is deleted or trashed via the REST API.

They dynamic portion of the hook name, $this->post_type, refers to the post type slug.

Źródło

do_action( "rest_delete_{$this->post_type}", $post, $response, $request );