Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.nonce_user_logged_out ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'nonce_user_logged_out', $uid, $action )
Parametry: (2)
  • (int) $uid ID of the nonce-owning user.
    Wymagane: Tak
  • (string) $action The nonce action.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether the user who generated the nonce is logged out.

Źródło

$uid = apply_filters( 'nonce_user_logged_out', $uid, $action );