Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.ngettext_with_context ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'ngettext_with_context', $translation, $single, $plural, $number, $context, $domain )
Parametry: (6)
 • (string) $translation Translated text.
  Wymagane: Tak
 • (string) $single The text to be used if the number is singular.
  Wymagane: Tak
 • (string) $plural The text to be used if the number is plural.
  Wymagane: Tak
 • (string) $number The number to compare against to use either the singular or plural form.
  Wymagane: Tak
 • (string) $context Context information for the translators.
  Wymagane: Tak
 • (string) $domain Text domain. Unique identifier for retrieving translated strings.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the singular or plural form of a string with gettext context.

Źródło

return apply_filters( 'ngettext_with_context', $translation, $single, $plural, $number, $context, $domain );