Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.network_by_path_segments_count ›

Od3.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'network_by_path_segments_count', $segments, $domain, $path )
Parametry: (3)
  • (int|null) $segments The number of path segments to consider. WordPress by default looks at one path segment. The function default of null only makes sense when you know the requested path should match a network.
    Wymagane: Tak
  • (string) $domain The requested domain.
    Wymagane: Tak
  • (string) $path The requested path, in full.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the number of path segments to consider when searching for a site.

Źródło

$segments = apply_filters( 'network_by_path_segments_count', $segments, $domain, $path );