Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.media_upload_mime_type_links ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'media_upload_mime_type_links', $type_links )
Parametry:
  • (string[]) $type_links An array of list items containing mime type link HTML.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the media upload mime type list items.

Returned values should begin with an <li> tag.

Źródło

echo implode( ' | </li>', apply_filters( 'media_upload_mime_type_links', $type_links ) ) . '</li>';