Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.image_memory_limit ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'image_memory_limit', $filtered_limit )
Parametry:
  • (int|string) $filtered_limit Maximum memory limit to allocate for images. Default `WP_MAX_MEMORY_LIMIT` or the original php.ini `memory_limit`, whichever is higher. Accepts an integer (bytes), or a shorthand string notation, such as '256M'.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the memory limit allocated for image manipulation.

Źródło

$filtered_limit = apply_filters( 'image_memory_limit', $filtered_limit );