Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.human_time_diff ›

Od4.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'human_time_diff', $since, $diff, $from, $to )
Parametry: (4)
 • (string) $since The difference in human readable text.
  Wymagane: Tak
 • (int) $diff The difference in seconds.
  Wymagane: Tak
 • (int) $from Unix timestamp from which the difference begins.
  Wymagane: Tak
 • (int) $to Unix timestamp to end the time difference.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the human readable difference between two timestamps.

Powiązane Hooks: the_time, user_can_richedit

Źródło

return apply_filters( 'human_time_diff', $since, $diff, $from, $to );