Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.https_local_ssl_verify ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'https_local_ssl_verify', $ssl_verify, $url )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/class-wp-http-streams.php

Źródło

$ssl_verify = apply_filters( 'https_local_ssl_verify', $ssl_verify, $url );