Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.http_request_reject_unsafe_urls ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'http_request_reject_unsafe_urls', false, $url )
Parametry: (2)
  • (bool) $pass_url Whether to pass URLs through wp_http_validate_url(). Default false.
    Wymagane: Tak
  • (string) $url The request URL.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to pass URLs through wp_http_validate_url() in an HTTP request.

Źródło

'reject_unsafe_urls'  => apply_filters( 'http_request_reject_unsafe_urls', false, $url ),