Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._rest_array_intersect_key_recursive ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
_rest_array_intersect_key_recursive ( $array1, $array2 )
Parametry: (2)
  • (array) $array1 The array with master keys to check.
    Wymagane: Tak
  • (array) $array2 An array to compare keys against.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array) An associative array containing all the entries of array1 which have keys that are present in all arguments.
Zdefiniowane na:
Codex:

Recursively computes the intersection of arrays using keys for comparison.Powiązane Funkcje: get_intermediate_image_sizes

Źródło

function _rest_array_intersect_key_recursive( $array1, $array2 ) {
	$array1 = array_intersect_key( $array1, $array2 );
	foreach ( $array1 as $key => $value ) {
		if ( is_array( $value ) && is_array( $array2[ $key ] ) ) {
			$array1[ $key ] = _rest_array_intersect_key_recursive( $value, $array2[ $key ] );
		}
	}
	return $array1;
}