Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.handle_network_bulk_actions-' . get_current_screen()->id ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'handle_network_bulk_actions-' . get_current_screen()
Zdefiniowane na:
Codex:

This action is documented in wp-admin/network/site-themes.php

Źródło

$referer = apply_filters( 'handle_network_bulk_actions-' . get_current_screen()->id, $referer, $action, $themes ); // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidHookName.UseUnderscores