Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_theme_starter_content ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_theme_starter_content', $content, $config )
Parametry: (2)
  • (array) $content Array of starter content.
    Wymagane: Tak
  • (array) $config Array of theme-specific starter content configuration.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the expanded array of starter content.

Źródło

return apply_filters( 'get_theme_starter_content', $content, $config );