Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_terms_orderby ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'get_terms_orderby', $orderby, $this->query_vars, $this->query_vars['taxonomy'] )
Parametry: (3)
  • (string) $orderby `ORDERBY` clause of the terms query.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args An array of term query arguments.
    Wymagane: Tak
  • (string[]) $taxonomies An array of taxonomy names.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the ORDERBY clause of the terms query.

Źródło

$orderby = apply_filters( 'get_terms_orderby', $orderby, $this->query_vars, $this->query_vars['taxonomy'] );