Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_{$adjacent}_post_excluded_terms ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "get_{$adjacent}_post_excluded_terms", $excluded_terms )
Parametry:
  • (array) $excluded_terms Array of excluded term IDs.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the IDs of terms excluded from adjacent post queries.

The dynamic portion of the hook name, $adjacent, refers to the type of adjacency, 'next' or 'previous'.

Źródło

$excluded_terms = apply_filters( "get_{$adjacent}_post_excluded_terms", $excluded_terms );