Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.flush_rewrite_rules_hard ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'flush_rewrite_rules_hard', true )
Parametry:
  • (bool) $hard Whether to flush rewrite rules "hard". Default true.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether a "hard" rewrite rule flush should be performed when requested.

A "hard" flush updates .htaccess (Apache) or web.config (IIS).

Źródło

if ( ! $hard || ! apply_filters( 'flush_rewrite_rules_hard', true ) ) {