Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.{$field} ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( "{$field}", $value, $user_id, $context )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-includes/post.php

Źródło

$value = apply_filters( "{$field}", $value, $user_id, $context );