Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.edit_post_{$post->post_type} ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
do_action( "edit_post_{$post->post_type}", $post_id, $post )
Zdefiniowane na:
Codex:

This action is documented in wp-includes/post.php

Źródło

do_action( "edit_post_{$post->post_type}", $post_id, $post );