Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.edit_category_form_pre ›

Od2.1.0
Przestarzały
do_action( 'edit_category_form_pre', $tag )
Parametry:
  • (WP_Term) $tag Current category term object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before the Edit Category form.

Źródło

do_action( 'edit_category_form_pre', $tag );