Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.dashboard_primary_feed ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'dashboard_primary_feed', __( 'https://wordpress.org/news/feed/' )
Parametry:
  • (string) $url The widget's primary feed URL.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the primary feed URL for the 'WordPress Events and News' dashboard widget.

Źródło

'url'          => apply_filters( 'dashboard_primary_feed', __( 'https://wordpress.org/news/feed/' ) ),