Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.customize_refresh_nonces ›

Od4.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'customize_refresh_nonces', $nonces, $this )
Parametry: (2)
  • (string[]) $nonces Array of refreshed nonces for save and preview actions.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Customize_Manager) $this WP_Customize_Manager instance.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters nonces for Customizer.

Źródło

$nonces = apply_filters( 'customize_refresh_nonces', $nonces, $this );