Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.customize_previewable_devices ›

Od4.5.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'customize_previewable_devices', $devices )
Parametry:
  • (array) $devices List of devices with labels and default setting.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • WP_Customize_Manager::get_previewable_devices()
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the available devices to allow previewing in the Customizer.

Źródło

$devices = apply_filters( 'customize_previewable_devices', $devices );