Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.core_upgrade_preamble ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'core_upgrade_preamble' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after the core, plugin, and theme update tables.

Źródło

do_action( 'core_upgrade_preamble' );