wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.autocomplete_users_for_site_admins › Filtr WordPress Hooks

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'autocomplete_users_for_site_admins', false )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-admin/user-new.php

Źródło

if ( ! current_user_can( 'manage_network_users' ) && ! apply_filters( 'autocomplete_users_for_site_admins', false ) ) {