Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.akismet_spam_check_warning_link_text ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'akismet_spam_check_warning_link_text', sprintf( __( 'Please check your Akismet configuration and contact your web host if problems persist.', 'akismet')
Zdefiniowane na:
Codex:

Brak opisuPowiązane Funkcje: display_header_text


Źródło

$link_text = apply_filters( 'akismet_spam_check_warning_link_text', sprintf( __( 'Please check your <a href="%s">Akismet configuration</a> and contact your web host if problems persist.', 'akismet'), esc_url( self::get_page_url() ) ) );