Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.ajax_query_attachments_args ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'ajax_query_attachments_args', $query )
Parametry:
  • (array) $query An array of query variables.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • WP_Query::parse_query()
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the arguments passed to WP_Query during an Ajax call for querying attachments.

Źródło

$query = apply_filters( 'ajax_query_attachments_args', $query );