Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.activity_box_end ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'activity_box_end' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the end of the 'At a Glance' dashboard widget.

Prior to 3.8.0, the widget was named 'Right Now'.

Źródło

do_action( 'activity_box_end' );