Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.mu_activity_box_end ›

OdMU (3.0.0)
Przestarzałyn/a
do_action( 'mu_activity_box_end' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires at the end of the 'Right Now' widget in the Network Admin dashboard.

Źródło

do_action( 'mu_activity_box_end' );