Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_widgets_add_menu ›

Od2.2.0
Przestarzałyn/a
wp_widgets_add_menu ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Append the Widgets menu to the themes main menu.Źródło

function wp_widgets_add_menu() {
	global $submenu;

	if ( ! current_theme_supports( 'widgets' ) ) {
		return;
	}

	$submenu['themes.php'][7] = array( __( 'Widgets' ), 'edit_theme_options', 'widgets.php' );
	ksort( $submenu['themes.php'], SORT_NUMERIC );
}