Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_registration_url ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
wp_registration_url ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (string) User registration URL.
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns the URL that allows the user to register on the site.Źródło

function wp_registration_url() {
	/**
	 * Filters the user registration URL.
	 *
	 * @since 3.6.0
	 *
	 * @param string $register The user registration URL.
	 */
	return apply_filters( 'register_url', site_url( 'wp-login.php?action=register', 'login' ) );
}