wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_ob_end_flush_all › WordPress Function

Od2.2.0
Przestarzałyn/a
wp_ob_end_flush_all ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Flushes all output buffers for PHP 5.2.

Make sure all output buffers are flushed before our singletons are destroyed.


Źródło

function wp_ob_end_flush_all() {
	$levels = ob_get_level();
	for ( $i = 0; $i < $levels; $i++ ) {
		ob_end_flush();
	}
}