Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_body_open ›

Od5.2.0
Przestarzałyn/a
wp_body_open ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fire the wp_body_open action.

  • See {@see 'wp_body_open'}.


Źródło

function wp_body_open() {
	/**
	 * Triggered after the opening <body> tag.
	 *
	 * @since 5.2.0
	 */
	do_action( 'wp_body_open' );
}