Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wlwmanifest_link ›

Od2.3.1
Przestarzałyn/a
wlwmanifest_link ( Brak parametrów )
Linki:
Zdefiniowane na:
Codex:

Display the link to the Windows Live Writer manifest file.Źródło

function wlwmanifest_link() {
	echo '<link rel="wlwmanifest" type="application/wlwmanifest+xml" href="' . includes_url( 'wlwmanifest.xml' ) . '" /> ' . "\n";
}