wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wlwmanifest_link › WordPress Function

Od2.3.1
Przestarzały6.3.0
wlwmanifest_link ( Brak parametrów )
Linki:
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays the link to the Windows Live Writer manifest file.Źródło

function wlwmanifest_link() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '6.3.0' );
}