Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.update_post_thumbnail_cache ›

Od3.2.0
Przestarzałyn/a
update_post_thumbnail_cache ( $wp_query = null )
Parametry:
  • (WP_Query) $wp_query Optional. A WP_Query instance. Defaults to the $wp_query global.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: null
Zdefiniowane na:
Codex:

Update cache for thumbnails in the current loop.Źródło

function update_post_thumbnail_cache( $wp_query = null ) {
	if ( ! $wp_query ) {
		$wp_query = $GLOBALS['wp_query'];
	}

	if ( $wp_query->thumbnails_cached ) {
		return;
	}

	$thumb_ids = array();
	foreach ( $wp_query->posts as $post ) {
		if ( $id = get_post_thumbnail_id( $post->ID ) ) {
			$thumb_ids[] = $id;
		}
	}

	if ( ! empty( $thumb_ids ) ) {
		_prime_post_caches( $thumb_ids, false, true );
	}

	$wp_query->thumbnails_cached = true;
}