wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.resolve_pattern_blocks › WordPress Function

Od6.6.0
Przestarzałyn/a
resolve_pattern_blocks ( $blocks )
Parametry:
 • (array) $blocks An array blocks.
  Wymagane: Tak
Powrót:
 • (array) An array of blocks with patterns replaced by their content.
Zdefiniowane na:
Codex:

Replaces patterns in a block tree with their content.Źródło

function resolve_pattern_blocks( $blocks ) {
	static $inner_content;
	// Keep track of seen references to avoid infinite loops.
	static $seen_refs = array();
	$i        = 0;
	while ( $i < count( $blocks ) ) {
		if ( 'core/pattern' === $blocks[ $i ]['blockName'] ) {
			$attrs = $blocks[ $i ]['attrs'];

			if ( empty( $attrs['slug'] ) ) {
				++$i;
				continue;
			}

			$slug = $attrs['slug'];

			if ( isset( $seen_refs[ $slug ] ) ) {
				// Skip recursive patterns.
				array_splice( $blocks, $i, 1 );
				continue;
			}

			$registry = WP_Block_Patterns_Registry::get_instance();
			$pattern = $registry->get_registered( $slug );

			// Skip unknown patterns.
			if ( ! $pattern ) {
				++$i;
				continue;
			}

			$blocks_to_insert  = parse_blocks( $pattern['content'] );
			$seen_refs[ $slug ] = true;
			$prev_inner_content = $inner_content;
			$inner_content   = null;
			$blocks_to_insert  = resolve_pattern_blocks( $blocks_to_insert );
			$inner_content   = $prev_inner_content;
			unset( $seen_refs[ $slug ] );
			array_splice( $blocks, $i, 1, $blocks_to_insert );

			// If we have inner content, we need to insert nulls in the
			// inner content array, otherwise serialize_blocks will skip
			// blocks.
			if ( $inner_content ) {
				$null_indices = array_keys( $inner_content, null, true );
				$content_index = $null_indices[ $i ];
				$nulls     = array_fill( 0, count( $blocks_to_insert ), null );
				array_splice( $inner_content, $content_index, 1, $nulls );
			}

			// Skip inserted blocks.
			$i += count( $blocks_to_insert );
		} else {
			if ( ! empty( $blocks[ $i ]['innerBlocks'] ) ) {
				$prev_inner_content      = $inner_content;
				$inner_content        = $blocks[ $i ]['innerContent'];
				$blocks[ $i ]['innerBlocks'] = resolve_pattern_blocks(
					$blocks[ $i ]['innerBlocks']
				);
				$blocks[ $i ]['innerContent'] = $inner_content;
				$inner_content        = $prev_inner_content;
			}
			++$i;
		}
	}
	return $blocks;
}