wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.register_block_core_site_tagline › WordPress Function

Od5.8.0
Przestarzałyn/a
register_block_core_site_tagline ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers the `core/site-tagline` block on the server.Źródło

function register_block_core_site_tagline() {
	register_block_type_from_metadata(
		__DIR__ . '/site-tagline',
		array(
			'render_callback' => 'render_block_core_site_tagline',
		)
	);
}