wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.register_block_core_site_title › WordPress Function

Od5.8.0
Przestarzałyn/a
register_block_core_site_title ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers the `core/site-title` block on the server.Źródło

function register_block_core_site_title() {
	register_block_type_from_metadata(
		__DIR__ . '/site-title',
		array(
			'render_callback' => 'render_block_core_site_title',
		)
	);
}