wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp-includes/blocks/site-tagline.php › WordPress File

Funkcje2
Server-side rendering of the `core/site-tagline` block.


Function Short description
register_block_core_site_taglineRegisters the `core/site-tagline` block on the server.
render_block_core_site_taglineRenders the `core/site-tagline` block on the server.