Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.register_block_core_latest_posts ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
register_block_core_latest_posts ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers the `core/latest-posts` block on server.Źródło

function register_block_core_latest_posts() {
	register_block_type(
		'core/latest-posts',
		array(
			'attributes'   => array(
				'categories'   => array(
					'type' => 'string',
				),
				'className'    => array(
					'type' => 'string',
				),
				'postsToShow'   => array(
					'type'  => 'number',
					'default' => 5,
				),
				'displayPostDate' => array(
					'type'  => 'boolean',
					'default' => false,
				),
				'postLayout'   => array(
					'type'  => 'string',
					'default' => 'list',
				),
				'columns'     => array(
					'type'  => 'number',
					'default' => 3,
				),
				'align'      => array(
					'type' => 'string',
				),
				'order'      => array(
					'type'  => 'string',
					'default' => 'desc',
				),
				'orderBy'     => array(
					'type'  => 'string',
					'default' => 'date',
				),
			),
			'render_callback' => 'render_block_core_latest_posts',
		)
	);
}