Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.register_block_core_latest_comments ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
register_block_core_latest_comments ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers the `core/latest-comments` block.Źródło

function register_block_core_latest_comments() {
	register_block_type(
		'core/latest-comments',
		array(
			'attributes'   => array(
				'align'     => array(
					'type' => 'string',
					'enum' => array(
						'left',
						'center',
						'right',
						'wide',
						'full',
					),
				),
				'className'   => array(
					'type' => 'string',
				),
				'commentsToShow' => array(
					'type'  => 'number',
					'default' => 5,
					'minimum' => 1,
					'maximum' => 100,
				),
				'displayAvatar' => array(
					'type'  => 'boolean',
					'default' => true,
				),
				'displayDate'  => array(
					'type'  => 'boolean',
					'default' => true,
				),
				'displayExcerpt' => array(
					'type'  => 'boolean',
					'default' => true,
				),
			),
			'render_callback' => 'render_block_core_latest_comments',
		)
	);
}