wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_wpmu_sitewide_plugin › WordPress Function

Odn/a
Przestarzały3.0.0
is_wpmu_sitewide_plugin ( $file )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Deprecated functionality for determining if the current plugin is network-only.Źródło

function is_wpmu_sitewide_plugin( $file ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.0.0', 'is_network_only_plugin()' );
	return is_network_only_plugin( $file );
}