Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_wp_version_compatible ›

Od5.2.0
Przestarzałyn/a
is_wp_version_compatible ( $required )
Parametry:
  • (string) $required Minimum required WordPress version.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) True if required version is compatible or empty, false if not.
Zdefiniowane na:
Codex:

Checks compatibility with the current WordPress version.Źródło

function is_wp_version_compatible( $required ) {
	return empty( $required ) || version_compare( get_bloginfo( 'version' ), $required, '>=' );
}