Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_upload_space_available ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
is_upload_space_available ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (bool) True if space is available, false otherwise.
Zdefiniowane na:
Codex:

Determines if there is any upload space left in the current blog's quota.Źródło

function is_upload_space_available() {
	if ( get_site_option( 'upload_space_check_disabled' ) ) {
		return true;
	}

	return (bool) get_upload_space_available();
}