Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.theme_update_available ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
theme_update_available ( $theme )
Parametry:
  • (WP_Theme) $theme Theme data object.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Check if there is an update for a theme available.

Will display link, if there is an update available.Źródło

function theme_update_available( $theme ) {
	echo get_theme_update_available( $theme );
}