Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.funky_javascript_callback ›

Od2.8.0
Przestarzały3.0.0
funky_javascript_callback ( $matches )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (array) $matches Single Match
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) An HTML entity
Zdefiniowane na:
Codex:

Callback used to change %uXXXX to &#YYY; syntaxŹródło

function funky_javascript_callback($matches) {
	return "&#".base_convert($matches[1],16,10).";";
}