Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.esc_url_raw ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
esc_url_raw ( $url, $protocols = null )
Parametry: (2)
  • (string) $url The URL to be cleaned.
    Wymagane: Tak
  • (array) $protocols An array of acceptable protocols.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: null
Powrót:
  • (string) The cleaned URL.
Zdefiniowane na:
Codex:

Performs esc_url() for database usage.Źródło

function esc_url_raw( $url, $protocols = null ) {
	return esc_url( $url, $protocols, 'db' );
}