Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.esc_html_e ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
esc_html_e ( $text, $domain = 'default' )
Parametry: (2)
  • (string) $text Text to translate.
    Wymagane: Tak
  • (string) $domain Optional. Text domain. Unique identifier for retrieving translated strings. Default 'default'.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: 'default'
Zdefiniowane na:
Codex:

Display translated text that has been escaped for safe use in HTML output.Źródło

function esc_html_e( $text, $domain = 'default' ) {
	echo esc_html( translate( $text, $domain ) );
}