Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.sanitize_url ›

Od2.3.1
Przestarzały2.8.0
sanitize_url ( $url, $protocols = null )
Parametry: (2)
  • (string) $url The URL to be cleaned.
    Wymagane: Tak
  • (array) $protocols An array of acceptable protocols.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: null
Zobacz:
Powrót:
  • (string) The cleaned URL.
Zdefiniowane na:
Codex:

Performs esc_url() for database or redirect usage.Źródło

function sanitize_url( $url, $protocols = null ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'esc_url_raw()' );
	return esc_url_raw( $url, $protocols );
}