Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.cat_is_ancestor_of ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
cat_is_ancestor_of ( $cat1, $cat2 )
Parametry: (2)
  • (int|object) $cat1 ID or object to check if this is the parent category.
    Wymagane: Tak
  • (int|object) $cat2 The child category.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) Whether $cat2 is child of $cat1
Zdefiniowane na:
Codex:

Check if a category is an ancestor of another category.

You can use either an id or the category object for both parameters. If you use an integer the category will be retrieved.Źródło

function cat_is_ancestor_of( $cat1, $cat2 ) {
	return term_is_ancestor_of( $cat1, $cat2, 'category' );
}