Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.addslashes_strings_only ›

Od5.3.0
Przestarzałyn/a
addslashes_strings_only ( $value )
Parametry:
  • (mixed) $value
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (mixed)
Zdefiniowane na:
Codex:

Adds slashes only if the provided value is a string.Źródło

function addslashes_strings_only( $value ) {
	return is_string( $value ) ? addslashes( $value ) : $value;
}