Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_slash_strings_only ›

Od5.3.0
Przestarzałyn/a
wp_slash_strings_only ( $value )
Parametry:
  • (mixed) $value Scalar or array of scalars.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (mixed) Slashes $value
Zdefiniowane na:
Codex:

Adds slashes to only string values in an array of values.

This should be used when preparing data for core APIs that expect slashed data. This should not be used to escape data going directly into an SQL query.Źródło

function wp_slash_strings_only( $value ) {
	return map_deep( $value, 'addslashes_strings_only' );
}